Husbankfinansiering - en gylden mulighet

Du har her mulighet til å søke om lån opptil 80 % av kjøpesummen i Husbanken. En mulighet du bør du gripe med begge hender. Ingen andre huslån er i nærheten av å ha så gunstige betingelser.
Oppdag at det kan utgjøre store summer hver måned.

Alle - uansett alder - kan få lån i Husbanken. Ta kontakt så hjelper vi deg med søknaden!

Hva er Husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

En god start

Å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, siden renten i husbanken er subsidierte.

KONTAKT OSS

Salg

Siv M. Kielland
T: 415 88 150
smk@suninvest.no

Utbygger

Kikut Utvikling